Venesatamien kunnostaminen Haapajärven Hautaperällä

Työhön sisältyi mm. veneenlaskuluiskien, veneensäilytyspaikkojen tekoa sekä ruoppausta ja aallonmurtajan teko

Paikka:

Asiakas:

Yhteyshenkilö: Jukka Vanhanen

Vuosi: 2013

Kesto: 2 kuukautta

Kuvat