Pyhäjoen tulvasuojelu , vaihe 2

Työhön sisältyi mm. joen kaivu, louhinta, ruoppaus, pumppaamo ,tulvapenkereen teko ja betonisten ylivirtausaukkojen teko tiehen.

Location:

Customer:

Contact person: Timo Karjalainen

Year: 2012

Duration: 6 months

Pictures