Pyhäjoen tulvasuojelu , vaihe 2

Työhön sisältyi mm. joen kaivu, louhinta, ruoppaus, pumppaamo ,tulvapenkereen teko ja betonisten ylivirtausaukkojen teko tiehen.

Paikka:

Asiakas:

Yhteyshenkilö: Timo Karjalainen

Vuosi: 2012

Kesto: 6 kuukautta

Kuvat