Kuonajärven padon alapuolisen kivikeilauksen kunnostus

Sisältää sillan luonnonkiviverhouksien purun ja kunnostuksen ja vaimennusaltaan kiviverhouksien kunnostuksen sekä siipimuurin
ja kansilaatan betonitöitä

Location:

Customer:

Contact person: Miikka Annunen

Year: 2011

Duration: 1 months

Pictures