Kuonajärven padon alapuolisen kivikeilauksen kunnostus

Sisältää sillan luonnonkiviverhouksien purun ja kunnostuksen ja vaimennusaltaan kiviverhouksien kunnostuksen sekä siipimuurin
ja kansilaatan betonitöitä

Paikka:

Asiakas:

Yhteyshenkilö: Miikka Annunen

Vuosi: 2011

Kesto: 1 kuukautta

Kuvat