Sähköasemien maarakennus ja perustustyöt

110 kV sähköasemien maarakennus ja perustustyöt (kolme uutta asemaa ja kaksi laajennusta). Maarakennus, louhinnat,
salaojitukset, kaapeliputkitukset, 110 kV:n muuntajaperustukset, kojetelineperustukset, rakennusten perustukset, pintakerrokset.

Paikka:

Asiakas:

Yhteyshenkilö: Risto Kosunen

Vuosi: 2008

Kesto: 12 kuukautta