Venesatamien kunnostaminen Haapajärven Hautaperällä

Työhön sisältyi mm. veneenlaskuluiskien, veneensäilytyspaikkojen tekoa sekä ruoppausta ja aallonmurtajan teko

Location:

Customer:

Contact person: Jukka Vanhanen

Year: 2013

Duration: 2 months

Pictures