Lumituuli Oy , tuulivoimala sähkäleen uusiminen

Tuulimyllysaaren laajentaminen (n. 1 km merellä), laiturin rakentaminen, perustuksen louhetäytöt, syvätiivistys, perustuksen valu, väylän ruoppaus , materiaalien ja koneiden merikuljetukset. Merellä työssä käytettiin nostolauttaa (90×25 m).

Location:

Customer:

Contact person: Samsa Hario

Year: 2014

Duration: 5 months

Watch Video Pictures